Beleid gegevensbescherming (GDPR) Dreamwheeler Nadine

Gegevens Dreamwheeler Nadine

Gevestigd in Hasselt
Nadine Albergs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
dreamwheeler.nadine@gmail.com

Dreamwheeler Nadine is de Functionaris Gegevensbescherming van Dreamwheeler Nadine is te bereiken via dreamwheeler.nadine@gmail.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Naam (voor- of achternaam of pseudoniem) en mailadres.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dreamwheeler Nadine verwerkt jouw naam en E-mailadres om nieuwsbrieven te verzenden. Bij elke communicatie via e-mail, geven wij je de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie/nieuwsbrieven via dreamwheeler.nadine@gmail.com.

Waar worden de persoonsgegevens opgeslagen en hoe worden ze beveiligd?

Dreamwheeler Nadine gebruikt het volgende verwerkingssysteem: een link op de Homepagina van deze website https://dreamwheeler.net/wp/nl/ naar een MailChimp-form (inschrijvingsformulier) verwerkt jouw naam en e-mailadres.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Informatie die ons verstrekt wordt zal vertrouwelijk verwerkt worden conform de privacywet rond de bescherming van persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Er wordt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens verwerkt.

Inzage en correctie van gegevens

Je kan een aanvraag indienen via dreamwheeler.nadine@gmail.com om jouw geregistreerde persoonsgegevens in te kijken en desgevallend een correctie te vragen van de gegevens die onjuist of niet volledig zouden zijn. Jouw gegevens worden na correctie opnieuw aangeboden om te controleren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dreamwheeler Nadine bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kan op elk moment uitschrijven uit de nieuwsbrieven. Wanneer iemand uit de contacten van MailChimp wordt verwijderd, worden de gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dreamwheeler Nadine maakt gebruik van een derde partij, de externe dienstverlener: MailChimp voor het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven. Jouw persoonsgegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan andere partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dreamwheeler Nadine gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Dreamwheeler Nadine verwerkt geen persoonsgegevens op de website https://dreamwheeler.net/wp/nl/. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dreamwheeler Nadine neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dreamwheeler.nadine@gmail.com.

Back to Top